15. znanstveno-stručna konferencija HRVATSKO NOVČANO TRŽIŠTE, Opatija 2012.

PROGRAM znanstveno-stručne konferencije

EKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • MONETARNA POLITIKA
  Željko Rohatinski, guverner Hrvatske narodne banke
 • EKONOMSKA I FISKALNA POLITIKA
  Miljenko Fičor, pomoćnik ministra i glavni državni rizničar
 • KOLIKO JAVNOG DUGA JE PREVIŠE?
  Dugoročna održivost deficitarnog financiranja i razine zaduženja središnje države
   
  Ante Žigman, viši savjetnik u Uredu guvernera Hrvatske narodne banke
  Ivo Balen, direktor Tržišta Zagrebačke banke d.d.
  Alen Kovač, glavni ekonomist Erste&Steiermärkische bank d.d.
  Anton Starčević, glavni ekonomist Raiffeisenbank Austria d.d.
  Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
  Zdeslav Šantić, glavni ekonomist Société Générale-Splitske banke d.d.
NEBANKOVNI FINANCIJSKI SEKTOR
 • IZAZOVI I OČEKIVANJA U NEBANKOVNOM FINANCIJSKOM SEKTORU
  Petar Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e
 • IZLAZAK IZ RECESIJE KROZ PRIZMU TRŽIŠTA KAPITALA
  Petar Vlaić, predsjednik Uprave ERSTE d.o.o. – društva za upravljanje OMF
   
  Kristijan Buk, član Uprave Allianz Zagreba d.d.
  Stjepko Čičak, predsjednik Uprave SKDD-a d.d.
  Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.
  Daniel Nevidal, član Uprave Interkapitala vrijednosni papiri d.o.o.
  Dragan Kovačević, predsjednik Uprave JANAF-a d.d.
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr