16. znanstveno-stručna konferencija HRVATSKO NOVČANO TRŽIŠTE, Opatija 2013.

PROGRAM znanstveno-stručne konferencije

GOSPODARSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ULAZAK U EU
 • MONETARNA POLITIKA
  Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke
 • EKONOMSKA I FISKALNA POLITIKA
  Miljenko Fičor, pomoćnik ministra i glavni državni rizničar
 • KOLIKO ĆE SE ZAISTA NAPLATITI
  Faktori koji utječu na očekivani oporavak danas neprihodujućih kredita
  Damir Odak, viceguverner Hrvatske narodne banke
   
  Ante Žigman, viši savjetnik u Uredu guvernera Hrvatske narodne banke
  Helena Banjad, članica Uprave OTP banke Hrvatska d.d.
  Andrea Pavlović, članica Uprave Privredne banke Zagreb d.d.
  Christoph Schöfböck, član Uprave Erste&Steirmarkische Bank d.d.
  Anton Starčević, glavni ekonomist Raiffeisenbank Austria d.d.
  Hrvoje Stojić, direktor Odjela ekonomskih istraživanja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
  Zdeslav Šantić, glavni ekonomist Société Générale-Splitske banke d.d.
IZGLEDI TRŽIŠTA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste - investa d.o.o.
 • MOGUĆNOSTI RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  Petar Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e
 • TRŽIŠTE KAPITALA U 2013.
  Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.
 • FISKALNA KONSOLIDACIJA KROZ PRIVATIZACIJU I TRŽIŠTE KAPITALA
  Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste - investa d.o.o.
  Tonći Korunić, partner, Interkapital
  Zoran Košćak, član Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.
  Željko Lovrinčević, ekonomski analitičar Ekonomskog instituta, Zagreb
  Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
  Krešimir Starčević, predsjednik Uprave Croatia osiguranja d.d.
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr