17. znanstveno-stručna konferencija HRVATSKO NOVČANO TRŽIŠTE, Opatija 2014.

PROGRAM znanstveno-stručne konferencije

GOSPODARSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • MONETARNA POLITIKA
  Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke
 • FISKALNA POLITIKA
  Miljenko Fičor, pomoćnik ministra i glavni državni rizničar
 • KAKO KREDITI POMAŽU GOSPODARSKOM RASTU
  Damir Odak, viceguverner Hrvatske narodne banke
   
  Ante Žigman, viši savjetnik u Uredu guvernera Hrvatske narodne banke
  Helena Banjad, članica Uprave OTP banke Hrvatska d.d.
  Ivana Jović, glavni ekonomist Privredne banke Zagreb d.d.
  Alen Kovač, glavni ekonomist Erste&Steirmärkische Bank d.d.
  Anton Starčević, glavni ekonomist Raiffeisenbank Austria d.d.
  Hrvoje Stojić, direktor Odjela ekonomskih istraživanja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
  Zdeslav Šantić, glavni ekonomist Société Générale-Splitske banke d.d.
TRŽIŠTE KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Asset Managementa d.o.o.
 • REGULATORNI IZAZOVI ULASKOM U EU
  Silvana Božić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e
 • UTJECAJ EU REGULATIVE NA TRŽIŠTE KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ s naglaskom na rad SKDD-a i SKDD-CCP Smart Clear-a
  Vesna Živković, predsjednica Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
  Stjepko Čičak, član Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
 • KOJI JE IZLAZ ZA HRVATSKO GOSPODARSTVO
  Željko Lovrinčević, ekonomski analitičar Ekonomskog instituta, Zagreb
 • INDUSTRIJSKA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE I TRŽIŠTE KAPITALA
  Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Asset Managementa d.o.o.
  Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze d.d.
  Ivan Kurtović, predsjednik Uprave Interkapitala vrijednosnih papira d.o.o.
  Željko Lovrinčević, ekonomski analitičar Ekonomskog instituta, Zagreb
  Ivica Smiljan, direktor i partner Venia revizije d.o.o.
  i predsjednik Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr