Kamatne stope Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa: 3,00%

Za korištenje lombarnog kredita: 2,50%

Na sredstva položenog novčanog depozita kod HNB-a: 0,00%

Stopa obvezne pričuve: 12,00%
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr