Repo aukcija HNB-a

Broj aukcije: R-13-2020
Datum aukcije:
Datum reotkupa: 1.4.2020.
Ukupan iznos pristiglih ponuda: 750,00 mil. kuna
Najviša ponuđena repo stopa: -
Najniža ponuđena repo stopa: -
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda: 750,00 mil. kuna
Ukupan iznos odbijenih ponuda: 0,00 mil. kuna
Vagana repo stopa: -
Granična repo stopa: -
Fiksna repo stopa: 0,05 %
Prihvaćeno ponuda po graničnoj repo stopi: -
Koeficijent raspodjele: 100,00 %
Izvor: HNB
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr