O Tržištu novca d.d.

For the English version of this text click here.

Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d. osnovano je 1990. godine, u skladu sa Zakonom o tržištu novca, kao uređeno mjesto javnog trgovanja sudionika novčanog tržišta.

Osnovna djelatnost Tržišta novca je organizirano povezivanje ponude i potražnje instrumenata novčanog tržišta: novca (kuna i deviza), kratkoročnih vrijednosnih papira, dugoročnih vrijednosnih papira u posljednjoj godini dospijeća, te ostalih instrumenata novčanog tržišta.

Djelatnost Tržišta novca regulirana je Zakonom, Statutom i pravilnicima, a nadzor nad radom Tržišta, u skladu sa Zakonom, u ovlasti je Hrvatske narodne banke.

Sudionici Tržišta novca, u skladu sa Zakonom, mogu biti banke i ostale financijske institucije (stambene štedionice, osiguravajuća društva, društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, fondovi i ostali), Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija.

Od 9. veljače 2004. Tržište novca uvelo je Sustav elektroničkog trgovanja SETT koji omogućuje svim sudionicima istodobno trgovanje različitim instrumentima novčanog tržišta elektroničkim putem, u realnom vremenu. Osim toga Sustav omogućuje svim sudionicima trenutačnu informaciju o kretanjima na Tržištu novca, ponudi, potražnji i sklopljenim transakcijama. Transakcije kratkoročnim vrijednosnim papirima sklopljene u Sustavu SETT automatski se prenose u Sustav prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Osim organiziranog povezivanja ponude i potražnje instrumenata novčanog tržišta, Tržište novca je, u suradnji sa sudionicima, organiziralo i vodi projekt transparentnosti, te prati pokazatelje o njihovoj dnevnoj likvidnosti i poslovanju po razdobljima.

Dnevni pokazatelji trgovanja i kretanje kamatnih stopa objavljuju se svakodnevno na internetskoj stranici Tržišta novca www.trzistenovca.hr
 
Prema Odluci Skupštine Tržišta novca d.d. održanoj 23. listopada 2019. obavještavamo Vas da će se od 1. siječnja 2020. pokrenuti postupak likvidacije Društva.
Sukladno tome mijenja se tvrtka Društva na način da se navodi naznaka «u likvidaciji», tako da sada glasi: Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica dioničko društvo u likvidaciji. Skraćena tvrtka glasi: Tržište novca d.d. u likvidaciji.

 
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr