Sustav SETT

Tržište novca je, u suradnji sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom (SKDD), razvilo Sustav elektroničkog trgovanja - SETT. Sustav je uveden početkom 2004. godine, a za rad Sustava koristi se mrežna infrastruktura SKDD-a.
 
Sustav SETT omogućuje sudionicima interaktivno povezivanje ponude i potražnje instrumenata novčanog tržišta i  trgovanje u realnom vremenu, te stalan uvid u referentne pokazatelje. Integritet trgovanja novcem (kunama i devizama), kratkoročnim vrijednosnicama i ostalim instrumentima novčanog tržišta omogućuje sudionicima uspješnije upravljanje dnevnom likvidnošću kao i ukupnim poslovanjem, a organizirano trgovanje biva transparentnije, učinkovitije i suvremenije, što je u interesu svih sudionika. Transakcije kratkoročnim vrijednosnim papirima sklopljene u SETT-u automatski se prenose u Sustav prijeboja i namire SKDD-a.
 
Sve ugovorene transakcije zaključuju se u SETT-u, a sudionicima su dostupni svi podaci o kretanju ponude, potražnje, kamatne stope i sklopljenim transakcijama na Tržištu novca u realnom vremenu.
 
Projekt informatizacije i Sustav SETT uvelike pridonose daljnjem razvoju hrvatskoga novčanog tržišta, što je primarni cilj Tržišta novca. Sustav je namijenjen svim sudionicima novčanog tržišta i nadograđuje se u skladu s razvojem ukupnoga financijskog tržišta.
 
Sustav SETT  omogućava:
 
 • istodobno elektroničko trgovanje različitim instrumentima novčanog tržišta u realnom vremenu
 • trenutačnu informaciju o kretanjima na tržištu, ponudi, potražnji, sklopljenim transakcijama (iznosima, rokovima, kamatnim stopama/tečaju/omjeru)
 • kreiranje različitih izvješća
 • trenutačnu elektroničku razmjenu informacija potrebnih za trgovanje i ostalih informacija između sudionika.
 
Sudionici  koji mogu pristupiti u Sustav SETT:
 
 • Hrvatska narodna banka
 • Ministarstvo financija RH
 • banke
 • štedne banke
 • stambene štedionice
 • društva za osiguranje i reosiguranje
 • društva za upravljanje fondovima
 • fondovi (mirovinski, investicijski, i ostali)
 • ostale financijske institucije propisane Zakonom.
 
Instrumenti  kojima se trguje:
 
 • NOVAC
          kune i devize.
 
 • KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI
          svi kratkoročni vrijednosni papiri i dugoročni u zadnjoj godini dospijeća.
 
 
Rad Sustava SETT:
 
 • Sustav SETT ima uredovno vrijeme
 • trgovanje u Sustavu SETT temelji se na limitima sudionika
 • ponuda ili potražnja za bilo kojim instrumentom novčanog tržišta prijavljuje se u Sustav putem naloga
 • nakon sklapanja transakcije, Sustav generira zaključnicu u kojoj su navedeni svi uvjeti uz koje je transakcija ugovorena
 • dnevno se u Sustav unose podatci o dnevnoj likvidnosti iz kojih Sustav generira zadana izvješća
 • tromjesečno se unose podatci iz financijskih izvješća, koje Sustav također obrađuje i generira određene podatke i pokazatelje.
 
Prednosti  elektroničkog trgovanja:
 
 • on-line trgovanje (trgovanje u realnom vremenu, transparentno trgovanje, preglednost, javnost, sigurnost)
 • uvid u instrumente novčanog tržišta prema vrsti, ponudi i potražnji s iznosima, cijenama i rokovima
 • ugovaranje transakcija temeljeno na limitima svakoga pojedinog sudionika
 • automatski prijenos transakcija kratkoročnim vrijednosnim papirima u Sustav prijeboja i namire SKDD-a
 • javnost - svi su podaci javni i odražavaju ukupnost trgovanja, dok se poimenično sudionici transakcija ne vide
 • sigurnost - sustav je osiguran na više razina, kao i prepoznatljivost osoba koje dostavljaju informacije i trguju; to je učinjeno kroz razine autenticirane komunikacije između servera i pojedinog računala, prijave na sustav računala, te prijave na aplikaciju.
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr