Kontakt

Adresa

Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62 a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska


OIB: 34182275920
IBAN CODE: HR04 2340 0091 1105 10865


Telefoni

(+385 1) 6009 860
(+385 1) 6009 863
091 523 9154
091 622 6791
091 575 4524

E-mail

info@trzistenovca.hr

View Trziste novca in a larger map
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr