Kontakt

Adresa

Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62 a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska


OIB: 34182275920
IBAN CODE: HR04 2340 0091 1105 10865


Telefoni

Predsjednica Uprave:
(+385 1) 6009 850


Trgovanje:
(+385 1) 6009 840
(+385 1) 6009 841
(+385 1) 6009 842
(+385 1) 6009 843
(+385 1) 6009 844

Računovodstvo:
(+385 1) 6009 860
(+385 1) 6009 861


Telefax

(+385 1) 6009 870
(+385 1) 6009 871


E-mail

info@trzistenovca.hr

View Trziste novca in a larger map
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr