Dnevni pokazatelji

01.04.2021., četvrtak

Trgovanje kunama

ponuda u mil. kn promjena u % potražnja u mil. kn promjena u %
0,00 - 0,00 -
promet u mil. kn promjena u % kamatna stopa u % promjena u %
ukupno: 0,00 - - -

 NOVI BROJEVI TELEFONA 
Telefoni
(+385 1) 6009 860
(+385 1) 6009 863
 
(+385 91)   575 4524
E-mail
info@trzistenovca.hr

Nad Tržištem novca d.d. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a, OIB 34182275920, od 1. siječnja 2020. pokrenut je postupak likvidacije.

TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)

PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)

Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr