Dnevni pokazatelji

23.09.2019., ponedjeljak

Trgovanje kunama

ponuda u mil. kn promjena u % potražnja u mil. kn promjena u %
645,00 - 2,27 0,00 -
promet u mil. kn promjena u % kamatna stopa u % promjena u %
prekonoćni 0,00 - 0,00 -
ukupno: 0,00 - - -
Rezervirajte svoje vrijeme!!!!!!
*****************************************************************
       23. znanstveno-stručna konferencija
 H R V A T S K O   N O V Č A N O   T R Ž I Š T E 
*****************************************************************
                  7. i 8. svibnja 2020.


                 Opatija, Hotel Milenij

TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)

PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)

Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr