Dnevni pokazatelji

31.12.2019., utorak

Trgovanje kunama

ponuda u mil. kn promjena u % potražnja u mil. kn promjena u %
660,00 0,00 0,00 -
promet u mil. kn promjena u % kamatna stopa u % promjena u %
prekonoćni 0,00 - 0,00 -
ukupno: 0,00 - - -
Prema Odluci Skupštine Tržišta novca d.d. održanoj 23. listopada 2019. obavještavamo Vas da će se od 1. siječnja 2020. pokrenuti postupak likvidacije Društva.
Sukladno tome mijenja se tvrtka Društva na način da se navodi naznaka «u likvidaciji», tako da sada glasi: Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica dioničko društvo u likvidaciji. Skraćena tvrtka glasi: Tržište novca d.d. u likvidaciji.

Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d. osnovano je 1990. godine, u skladu sa Zakonom o tržištu novca, kao uređeno mjesto javnog trgovanja sudionika novčanog tržišta.
Nad Tržištem novca d.d. otvoren je postupak likvidacije 1. siječnja 2020. godine.

TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)

PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)

Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr