Dnevni pokazatelji

20.03.2020., petak

Trgovanje kunama

ponuda u mil. kn promjena u % potražnja u mil. kn promjena u %
635,00 2,42 0,00 -
promet u mil. kn promjena u % kamatna stopa u % promjena u %
prekonoćni 0,00 - 0,00 -
ukupno: 0,00 - - -
U petak je najavljena nova redovita operacija HNB-a na kojoj planira domaćim bankama ponuditi dodatnu likvidnost na tjedan dana po smanjenoj kamatnoj stopi od 0,05%. Naime, kamatna stopa je smanjena za 25 baznih poena pa u skladu s time očekujemo i promjenu u potražnji domaćih banaka.
 

TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)

PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)

Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr