Trgovanje po rokovima u 2020. godini

Promijeni godinu:


T/N S/N ročni depozit 1 tjedan 2 tjedna 1 mjesec 3 mjeseca više od 3 mjeseca opoziv prekonoćni UKUPNO
mjesec    promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
   promet   
(u mil. kn)
kamatna 
stopa (%)
siječanj - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00
veljača - - - - - - - - - - 1.158,90 0,03 - - - - - - - - 1.158,90 0,03
ožujak - - - - - - - - - - 751,41 0,03 - - - - - - 5,00 3,00 756,41 0,05
travanj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
svibanj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
lipanj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
srpanj - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,00 1,00 10,00 1,00
kolovoz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Ukupno: - - - - - - - - - - 1.910,30 - - - - - 2,00 - 17,00 - 1.929,30 -
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji

Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr